Cine suntem noi?


 

,,Creativitate și performanță într-o școală europeană,, este sloganul care definește întreaga activitate actuală a școlii noastre, o școală care a reușit să promoveze talente artistice deosebite, dar și oameni de valoare, care ajutați de deschiderea, profunzimea și sensibilitatea artelor, sub diverse forme de manifestare, au reușit să se impună și în alte domenii.

Dar până să ajungem la performanțele actuale, am parcurs un drum lung, de aproape 60 de ani, un drum presărat cu eforturile și dăruirea unor oameni deosebiți, oameni care au reuşit să modeleze personalităţi, să lumineze sufletul şi mintea copiilor prin puterea cunoaşterii, să însufletească noţiunile predate, oameni care şi-au făcut meseria cu plăcere, cu dăruire şi har, pentru care arta și educația  au devenit o pasiune, un ţel, un ,,modus vivendi”.

Începuturile școlii datează din anul  1958, când prin  Ordinul Ministrului Învățământului și al Culturii nr. 1669 din 5 august, a fost înființată Școala Generală  de Muzică și Arte Plastice, care și-a deschis porțile pentru un număr de 11 dascăli și 133 de elevi din clasele gimnaziale în incinta Școlii Populare de Artă din Bulevardul Revoluției nr. 85.  Dotarea de atunci era minimală, 3 piane şi 1 violoncel, iar elevii studiau deja, în afară de pian şi violoncel, vioara, artele plastice, teoria muzicală, instrumentele de suflat.

Confirmarea necesității acestui tip de școală s-a realizat foarte repede, la câtiva ani  de la înființare, în perioada 1960-1964 apărând și afirmarea pe plan național: doi laureaţi în Festivalul Republican al Institutelor şi Şcolilor de Artă și o diplomă de onoare oferită de Ministerul Învăţământului şi al Culturii.

Anul şcolar 1965-1966 aduce alte noutăți în afirmarea școlii:  adoptarea unui program integrat de studiu al artei, astfel încât învăţământul de specialitate să includă şi discipline de cultură generală, o nouă clădire nouă, situată în Piaţa Vasile Roaită, de unde școala se va muta în clădirea  pe strada Săvinești, iar apoi în clădirea Academiei Teologice din strada Paroşeni nr. 9, unde va funcționa aproximativ 20 de ani, precum și o cifră de şcolarizare de 474 de elevi.

Dacă la începuturile sale şcoala funcționa doar cu clase gimnaziale, în 1969 acestora li s-au adăugat clase liceale, școala numindu-se acum Liceul de Muzică și Arte Plastice, iar din 1975 și clase primare. Efectele noii organizări  se resimt repede, prin rezultatele notabile: premii obţinute de elevi ai şcolii la concursuri naţionale, colaborări extinse cu Filarmonica din Arad, prin concerte ale elevilor, creaţii remarcabile ale profesorilor şcolii (Ioan Tolan, Doru Şerban, Lia Cott, Nicolae Bigfalvi, Paul Paradenco Adameşti, Gavrilă Câmpan), recunoscute pe plan naţional, orchestra de cameră a liceului (dirijor: profesorul Iosif Jung) obţine locul I la Festivalul Liceelor de Artă din 1973, Petru Stoicu, elev la clasa de sculptură a profesorului Barbu Bocu, obţine în 1976 premiul I la Expoziţia Naţională de Artă Plastică a elevilor „Brâncuşi”, Samica Toma, elevă la clasa de vioară a profesorului Radu Bloch, obţine premiul special al ziarului „Scânteia Tineretului” la Festivalul Liceelor de Artă din 1973, iar pianista Maria Repaş, clasa profesoarei Verona Eckstein, obţine în acelaşi an menţiune la concursul „Lira de aur” organizat la Suceava.

Însă această ascensiune este întreruptă, deoarece din anul 1977, clasele liceale vor funcționa, prin reorganizare, pentru câțiva ani în cadrul Liceului Pedagogic, pentru ca apoi să fie desființate. În anii premergători Revoluţiei din 1989, școala redevine instituţie independentă, sub denumirea de Şcoala Generală Nr. 19 Arad, dar școlarizează elevi doar pentru ciclul primar și gimnazial.

După Revoluția de la 1989, clasele liceale au fost reînființate, școala funcționând sub denumirea de Liceul de Artă Sabin Drăgoi Arad, având două specializări:muzică și arte plastice.Din anul 1996 școala s-a mutat în actualul local și și-a diversificat treptat și oferta educațională prin apariţia clasei de arhitectură în anul 2000, a clasei de arta actorului din anul 2004, a clasei pregătitoare cu începere din anul 2012.

În prezent școala are un număr de aproximativ 1000 de elevi și 160 de cadre didactice, personal auxiliar și nedidactic.

Această evoluție a școlii a fost susținută de un management performant care a dus la crearea de noi spații școlare, la lărgirea bazei materiale a școlii, la performanțe școlare și extrașcolare deosebite.

În prezent școala dispune de 28 săli de clasă, 25 de săli de instrument, 13 ateliere arte plastice și arhitectură, sală de sport, sală de fitness, laborator fizică, laborator informatică dotat cu 36 de calculatoare și tablă interactivă, laborator procesarea computerizata a imaginii  dotat cu 16 laptop-uri și softuri de specialitate, cabinet teatru, sală orchestră, sală festivă, cabinet limbi străine, capelă ortodoxă, cabinet medical, cabinet de consiliere psihologică, cabinet logopedie, bibliotecă, direcțiune, contabilitate, cabinet analist programator, secretariat, sala profesorală.

Baza materială a școlii susține performanța elevilor, actul educațional fiind sprijinit de videoproiectoare, laptop-uri, ecrane pentru proiecție, mobilier arte plastice (bancuțe desen 200 buc, sevaleți 60 buc), cuptor de ars ceramica, planșete 200 buc, instrumente muzicale diversificate: piane digitale electronice, piane, pianine, viori, violoncel, trompetă, flaut, tubă, trombon, chitara, clarinet,contrabas, corn, fagot, toba mare, toba mica, marimbă, etc, recuzita pentru elevii sectiei de teatru.

Urmare a muncii susținute a cadrelor didactice, performanțele școlare și extrașcolare nu au întîrziat să apară. Acestea sunt concretizate în:

Numeroase premii la olimpiadele școlare la nivel național, regional și județean, atât la disciplinele de specialitate, cât și la celelalte discipline;

Premii la concursurile și expozițiile internaționale și naționale: Concursul Internaţional de arte vizuale„Culorile Mureşului”, Concursul Naţional de Pictură „Alexandru Ciucurencu”, Tulcea, Concursul Naţional Afişe pentru Pace organizat de către Lions Club Arad, Concursul internaţional de pian din Bătania, Festivalul Remember Enescu, Concursul Alma Cornea Ionescu;

Promovabilitate de peste 80% la examenele de bacalaureat;

Admiterea elevilor noştri la Facultăţi din străinătate: Anglia, Italia, Germania, Danemarca, Turcia,Spania, Austria.

Colaborări cu Teatrul Clasic „Ioan Slavici” si cu Filaromonica din Arad în concerte şi spectacole: „Tribuna Tinerelor Talente”, „Festivalul de Teatru Clasic”, opereta-feerie „Scufiţa Roşie şi prietenii ei”, opereta „Orfeu în infern”, „Carnavalul animalelor” – spectacol de muzică şi umbre, spectacolul „Bigudiuri”, opera buffa „La serva padrona”, „Elixirul dragostei”;

Organizarea unor concursuri, expoziţii şi simpozioane cu participare internaţională: „Fantasticul din mine şi din afara mea”, „Crăciun fericit!”, ”Paşte fericit!”, concursul de pian „Sofia Cosma”, concursul de muzică de cameră „Tünde Lang”,concursul ,,Scena Fest’’, Concursul de Interpretare Instrumentală ,,Sabin Drăgoi”, Concurs de teorie şi canto ,,Nicolae Brânzeu”, simpozioanele  „Suflet de copil în lumina Învierii”, „Creativitate şi gândire critică”

Prezenţa formaţiilor camerale ale şcolii pe scena unor festivaluri naţionale şi internaţionale din Ungaria, Germania, Franţa: cvintete de suflători, formaţiile Trio, Mario&Teachers, Prezent, Grafic, Lupus Dacus;

Numeroase concerte ale orchestrei simfonice a şcolii, ale corului Eutherpe, ale corului de gimnaziu „Voci de primăvară” şi ale celui de ciclu primar „Princhindelul”;

Participarea elevilor instrumentişti la festivaluri naţionale şi internaţionale: „Remember Enescu”, „George Enescu”, concerte susţinute la Ateneul Român;

Numeroase apariţii la posturile de radio şi televiziune locale şi naţionale;

Expoziţii de promovare la nivel naţional a patrimoniului construit al Aradului;

Prezenţa elevilor noştri la evenimentele organizate de comunitatea locală, prin concerte şi activităţi susţinute în cadrul „Zilelor Aradului”, la inaugurarea unor obiective ale orașului sau în cadrul Târgului de Crăciun;

Accesarea unor fonduri europene nerambursabile prin proiecte derulate în cadrul programelor Phare CBC, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, ErasmusPlus sau în parteneriat cu British Council (aproximativ 350000 de euro – fonduri nerambursabile aceesate în perioada 2006-2018)

Prezenţa lucrărilor elevilor noştri în expoziţii naţionale şi internaţionale: Galaţi („O şansă Dunării albastre”), Torun, Londra (concurs organizat de publicaţia Look and Learn), Sibiu, Târgovişte, Tulcea, Botoşani

Activităţi derulate de elevii şcolii noastre în parteneriat cu alte instituţii arădene: Primăria Municipiului Arad, Consiliul Judeţean Arad, Centrul Municipal de Cultură, Centrul Cultural Judetean, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Universitatea „Vasile Goldiş”, Asociaţia „Lunca Mureşului”, Poliţia Municipiului Arad, Direcţia de Sănătate, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Clubul Rotary, Biserica Catolică – Arad Centru, Penitenciarul Arad, Centrele Comerciale Atrium şi Galeria, grădiniţe din Arad, Comunitatea Evreilor, Condor Club Arad, Uniunea Artiştilor Plastici, Teatul Ioan Slavici, Filarmonica Arad, Uniunea Artiştilor Plastici, Tribunalul Arad, Asociaţia Milenium Center;

Activităţi de voluntariat desfăşurate în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară sau in parteneriat cu Case de copii, Centre de plasament, gradiniţe, Spitalul Judeţean Arad, Centre de Vârstnici.

Implicarea şcolii în organizarea unor Olimpiade naţionale la diverse discipline şcolare, derulate la Arad;

Organizarea unor Olimpiade de specialitate: faze naţionale şi regionale: Olimpiada de Arte Plastice, Arhitectura şi Istoria Artei-2004, Olimpiada Naţională de Interpretare Instrumentală şi Studii Teoretice 2006, Olimpiada Zonală de Interpretare Instrumentală 2011, Concurs Naţional Coral 2011, Olimpiada Naţională de Arta Actorului 2011, Olimpiada Nationala de Arte Plastice, Arhitectura, Design şi Istoria Artei 2015, Olimpiada Nationala de Interpretare Instrumentală pentru elevii claselor II-VIII, 2016.

Şcolarizarea unor elevi din Mexic, Brazilia, SUA, Argentina în cadrul programului de schimb pentru elevi derulat prin Clubul Rotary;

Cultivarea unor parteneriate internaţionale constante: „Puterea muzicii” – orchestră internaţională de tineret, ce reuneşte tineri din Germania, Austria, Cehia, Slovenia, Croaţia, Serbia, Polonia, Ungaria, Rusia şi România; Talent Prahy 5 contest – eveniment in cadrul căruia un elev al şcolii noastre canta cu Orchestra Filarmonicii din Praga;  International Student Conference Praga –  eveniment la care participa doi elevi din Consiliul Elevilor Colegiului de Arte Sabin Dragoi Arad.

Decorarea unor interioare din  cadrul unor grădiniţe, şcoli, centre de zi, spitale, spaţiul de primire vizitatori din  Penitenciarul Arad, sectia de nou nascuti a Spitalului Matern din Arad.

Participarea tinerilor instrumentişti şi a formaţiilor şcolii la diverse activităţi derulate la nivel naţional şi internaţional: „Zilele oraşului Arad la Pécs”, concerte organizate la Gyula, Battonya sau Dombegyház, Festivalul de muzică medievală de la Sighişoara, Festivalul de jazz de la Gărâna;

Parteneriate cu instituţii europene similare: Societatea corală franceză „À Cœur Joie”, „Music Works”, Asociaţia „Agero” din Stuttgart, Vacation Chamber Orchestras;

Participarea elevilor la proiecte educaţionale de anvergură internaţională: „Mind Mosaic”, „Primăvara europeană”, „Curcubeul” (organizat de Fundaţia Pestalozzi), „Globe at Night” (în parteneriat cu NASA), „Europlanet”, „Yuri’s Night”(organizat de ROSA – Agenţia Spaţială Română şi Centrul Spaţial de Zbor din Washinghton), „Young Energy”;

Participarea tinerilor plasticieni și muzicieni la tabere de vară internaţionale, organizate prin Clubul Rotary şi alte proiecte la San Diego, Finlanda, Ungaria, Bata (România);

Participarea profesorilor la cursuri de formare desfăşurate în străinătate, prin diverse programe şi proiecte inanţate prin Erasmus+.

Numeroasele realizări, bogata activitate educaţională şi culturală desfăşurată la nivel local, regional, naţional şi internaţiona au fost confirmate de faptul că şcoala noastra a obţinut  în anul 2007 şi 2010, titlul de Şcoală Europeană, iar cu începere din anul şcolar 2016-2017 liceul a primit titlul de Colegiul de Arte Sabin Drăgoi.

Toate aceste împliniri și realizări obținute în cei aproximativ 60 de ani de existenţă  nu ar fost posibile dacă la conducerea școlii nu ar fi existat oameni devotați, oameni care au făcut din profesia lor un crez, au acționat cu pricepere și profesionalism pentru a da valoare misunii pe care au avut-o: sculptorul Ioan Tolan (fondatorul şcolii), profesoara Georgeta Tilicea, compozitorul şi dirijorul Doru Şerban (care câştigă aprobarea înfiinţării claselor de liceu), profesorul Ioan Zahu, profesorul Gavrilă Câmpan, profesoara Ana Raita, profesoara Lucia Pârvănescu şi profesoara Silvia Demian (cea care obține actuala clădire a școlii, diversifică oferta educațională a școlii și pune bazele unor noi orientări în activitatea școlii).

Activitatea acestor oameni valoroși, dascăli deosebiți care au clădit ,,cărămidă cu cărămidă,, zidind și o parte din sufletul lor în ceea ce noi cu mândrie și patos numim ,, școala noastră,, li se adaugă actuala echipă managerială formată din  profesoara Dorina Trandafir – director şi profesoara Marinela Tudoran – director adjunct, în încercarea de a contura o școală care să fie să fie în pas cu timpul, să devină un mediu de promovare a şanselor, dar și a valorilor artistice,  să producă  o masă civilizată de tineri care să aibă abilităţi bune de comunicare, de relaţionare, spirit de echipă, gândire critică, calități care îi vor ajuta pe absolvenții noștri să facă faţă schimbărilor din societate.