Oferta educaţională

Aparţinând filierei vocaţionale a învăţământului, oferta educaţională a Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi” cuprinde specializări diferite, după cum  urmează:

Clasa pregătitoare – 2 clase

 • Şcolarizăm elevi de clasa pregătitoare în regim de învățământ de masă, dar care au o disciplină optională din domeniul artelor , urmând ca din clasa I aceştia să aleagă între a studia muzica sau artele plastice (ca disciplină optională).

Clasele primare I – IV

 • Muzică –1 casă/an de studiu  –  se studiază pianul, vioara sau alte instrumente ale orchestrei simfonice.
 • Învăţământ de masă- 1 casă/an de studiu  – se studiază artele plastice ca disciplină optională.

Învăţământ gimnazial

 • Muzică  – clasele V – VIII,  se studiază pianul, vioara sau alte instrumente ale orchestrei simfonice.
 • Arte plastice – clasele V-VIII

Învăţământ liceal

 • Muzică clasele IX-XII:Specializare instrumentală (pian şi toate instrumentele orchestrei simfonice) – calificarea instrumentist
 • Specializare teoretică (studii teoretice) – calificarea instructor muzical
 • Specializare vocală (canto muzică tradiţională, clasică şi uşoară) – calificarea corist
 • Arte plastice clasele IX-XII: grafică, pictură, sculptură, ceramică, creaţie vestimentară, tapiserie, artă monumentală – calificarea obţinută tehnician pentru tehnici artistice
 • Arhitectură clasele IX-XII: arhitectură şi design –desenator tehnic pentru arhitectura si design
 • Teatru clasele IX-XII: artele actorului – calificarea instructor de teatru