Baza materială a şcolii

Şcoala dispune de două corpuri de clădire şi o sală de sport, în care se desfaşoară activitatea curriculară şi extracurriculară în intervalul 8,00 – 20,00.

Calitatea spatilor scolare este relativ bună, în ultimii ani realizandu-se numeroase lucrări de renovare şi reabilitare a exteriorului clădirii, a subsolului, a podului, a sălii de sport, dar şi de  reamenajare a unor spații școlare.

La nivelul școlii s-a realizat o retea de internet performanta care asigura accesul tuturor elevilor si profesorilor la internet, precum şi posibilitatea de  supraveghere video pentru asigurarea sigurantei in perimetrul scolar

Spațiul școlar este insuficent pentru a asigura funcționalitatea școlii la parametri ideali. Nu sunt săli pentru fiecare clasă, clasele din ciclu superior al liceului se rotesc și funcționează în sălile de clasă ale elevilor din gimnaziu si ciclul inferior al liceului. Nu exista la nivelul școlii suficiente laboratoare pentru desfășurarea orelor de cultură generală. Există doar un laborator de fizică, care functionează și ca sală de clasă și un laborator de TIC, dotat cu calculatoare din anul 2008, care a fost reamenajat si completat cu mai multe calculatoare de provenienta second-hand.Mobilierul școlii este înnoit în proporție de 70%, în ultimii 2 ani începând un proces de înlocuire a acestuia.

Nivelul de dotare cu tehnologii moderne la nivelul școlii este destul de precar, scoala dispunand doar de 5 laptop-uri si 5 videoproiectoare folosite in procesul didactic didactic de catre profesori prin rotatie.

Salile de instrument si canto sunt insuficente, profesorii de specialitate rotindu-se în săli, lucru care îngreunează planificarea elevilor la ore, prelungind considerabil activitatea în școală.Dotarea cu instrumente muzicală este la un nivel bun, în ultimii ani achizitonandu-se cateva instrumente muzicale, lucru care oferă posibilitatea să le oferim copiilor instrumentul în custodie.

Atelierele de arta plastica sunt în numar de 13, fiind dotate corespunzator, cu mobilier nou, cu planșete și materiale necesare procesului de învățare. Dispunem de un atelier de procesare computerizată a imaginii, dotat cu 16 laptop-uri şi cu programe de specialitate.

Sectia de teatru își desfășoară pregătirea de specialitate doar intr-o singura sala de clasă, prin rotatie, lucru care îngreunează procesul didactic.

Exista la nivelul școlii o capela ortodoxa, amenajata și pictată cu ajutorul elevilor de la sectia de arte plastice.

Dispunem de o sala festiva moderna, frumos amenajata, dotata cu sistem audio si video performant și de o sala de orchestra.

În curtea școlii este amenajată o sala de sport, care a fost recent renovată, cu vestiare, dușuri, apă caldă obținută de la panourile solare sau centrala proprie.

Scoala oferă servicii de consiliere si orientare specializate, având cabinet de consiliere școlară în care își desfășoară activitatea un pisholog școlar cu normă întreagă, precum și servicii de logopedie în cadrul cabinetului de logopedie existent în cadrul școlii.În cadrul școlii funcționează un cabinet medical, cu un asistent medical prezent zilnic în școală și cu medic prezent o zi pe săptămână.Scoala asigura servicii de integrarea a copiilor cu CES în învăţământul de masă, beneficiind de aportul unui profesor itinerant.

Biblioteca școlii dispune de un bogat fond de carte, aproximativ 12000 de volume. Mobilierul și dotările din cadrul bibliotecii sunt noi şi în stare foarte buna.

În cadrul școlii funcționează birourile de secretariat și contabilitate.

Școala dispune de o arhivă bine întreținută, documentele fiind arhivate modern, atât pe suport de hărtie, cât și în sistem digital, ultima arhivare realizându-se în acest an.

Resursele materiale necesare procesului educativ de specialitate se concretizează în:

 • Băncuţe desen (capre)  140
 • Mese desen 25
 • Şevalete 57
 • Plansete 94
 • Videoproiectoare 6
 • Ecran proiectie 1
 • Laptopuri 28
 • Piane digitale electronice 12
 • Piane 13
 • Pianine 14
 • Viori 96
 • Violoncele 13
 • Trompetă 6
 • Trombon 5
 • Chitară 9
 • Clarinet 16
 • Contrabas 8
 • Corn 5
 • Marimba 1
 • Fagot 5
 • Flaut 4
 • Tubă 2
 • Tobă mare 1
 • Tobă mică 1
 • Violă 7
 • Orgă 3
 • Oboi 11
 • Camere foto 5
 • Camere video 3
 • Cuptor de ceramică 2
 • Sistem de sonorizare performant 1
 • Roti ale olarului 2
 • Supraveghere video in scoala si curtea școlii 1
 • Retea de internet în întreaga școală 1
 • Tablete grafice 5
 • Microbuz şcolar pentru transportul elevilor 1
 • Autoturism