SELECȚIE MOBILITATE ERASMUS+

PROIECT EASMUS + , ACTIUNEA CHEIE 1- ACREDITAREA INSTITUȚIILOR/ORGANIZAȚIILOR PENTRU PROIECTE DE MOBILITATE

Cod de Acreditare VET Erasmus+ 2020-1-RO01-KA120-VET-095605

Proiect finanţat de Uniunea Europeana prin Programul pentru educaţie, formare, tineret şi sport 2020-2027 – Erasmus+

Beneficiar: COLEGIUL DE ARTE ”SABIN DRĂGOI” ARAD

Număr proiect- 2022-1-RO01-KA121-VET-000053649

Pentru al 2-lea an  de Acreditare grupul țintă va fi alcătuit din 36 elevi,clasele a XI-a și a XII-a (13 elevi calificarea tehnician pentru tehnicile artistice,13 elevi calificarea desenator tehnic pentru arhitectura si design,10 elevi instructor muzical,corist) și 3 profesori VET( 2 profesori de specialitate -arte plastice/arhitectură și un profesor muzică).

Mobilitățile vor avea loc în GRANADA -SPANIA

  • FLUX I – 18 ELEVI -arte plastice+arhitecută/design 21.11-02.12.2022
  • FLUX II – 18 ELEVI muzică+arte plastice 16-27.01.2023

Elevii vor fi selectați printr-un concurs de selecție care se va derula în perioada 17-24.10.2022.

ETAPE DE SLECȚIE

– Înscrierea candidaţilor- în perioda 03 – 14.10.2022 la secretariatul școlii
– Verificarea eligibilităţii candidaţilor şi evaluarea documentelor depuse- în perioada:14-17.10.2022
– Desfăşurarea concursului de selecţie- în perioada:17-19.10.2022
– Afişarea rezultatelor în:21.10.2022
– Depunerea şi analiza eventualelor contestaţii-în 21-24.10.2022
– Afişarea listei finale a candidaţilor selectaţi şi respinşi- în:24.10.2022

Criterii de selecţie ale candidaţilor:

-să fie elev în clasa a XI-a si a XII

Calificările:

-instructor muzical,corist -instrumnetist

 -calificarea desenator tehnic pentru arhitectura si design(arhitectură)

 -calificarea desenator tehnic pentru arhitectura si design(design)

-calificarea  tehnician pentru tehnicile artistice

– dosar de candidatură complet

-respectarea termenului de înscriere a candidaților

-scrisoare de motivatie de participare la mobilitate

-rezultate bune la învățătură

-media generală peste 8 în anul şcolar anterior-2021-2022

-media 10 la purtare în anul şcolar trecut, fara abateri disciplinare

-cunoaşterea limbii engleze la nivel european minim A2

-acordul părinților/susținătorilor legali de participare la mobilitate

Conţinutul dosarului de candidatură:

-scrisoare de motivaţie

-CV format Europass

– copie după actul de identitate

-diplome, premii, certificate obţinute;

– recomandarea dirigintelui

-acordul scris al părintelui/susținătorului legal

-Modele de documente le găsiți pe Classroom – 5kn7chj

PROBELE DE CONCURS

   2. Test disciplină de specialitate- 17.10.2022

TEMATICA:

– pentru clasele a XI-a și a XII-a arihtectură( locuri disponibile- arhitectura + design=13): realizarea unor spații conceptuale pe un subiect dat si va conține piese in desen liber (perspective desenate manual la unul, doua puncte de fuga, perspective la nivelul ochiului) si piese tehnice (vederi si/sau secțiuni reprezentate la scara cu ajutorul instrumentelor). Juriul va urmari creativitatea soluțiilor compoziționale, calitatea grafica si acuratețea tehnica. Formatul va fi coala de 50×70(cm). Tehnici grafice specifice (noncolor si/sau color) + PORTOFOLIU

pentru clasele a XI-a si a XII-a arte plastice (locuri disponibile 13)– portofoliu cu minim 5 lucrări specifice artelor decorative,dimensiuni A3 și 50/70 + PROBA

pentru clasele a XI-a si a XII-a muzică(locuri disponibile-10)interpretarea unei piese învățate, la alegere și a unei piese la prima vedere

   1. Test în limba engleză– dificultatea subiectelor -nivel A2 -data:18.10.2022

   3. Interviu privind  prezentarea aşteptărilor candidaţilor de la proiect+probă conversație limba engleză(nivel minim A1)-20.10.2022

ORGANIZARE PROBE DE CONCURS ARHITECTURĂ/ARTE PLASTICE
LUNI 17 OCTOMBRIE 2022

PREDAREA PORTOFOLIILOR:

ORELE 8-12, SALA PROFESORALA ARTE

PROBA DE SPECIALITATE (3 ore)
ORELE 12-15
ATELIERELE:
AV1- ARHITECTIRĂ,
AV4- ARTE DECORATIVE
TEMĂ ARHITECTURĂ: Realizarea unor spații conceptuale pe un subiect dat. Planșa va conține piese în desen liber( perspective desenate manual la unul, două puncte de fugă, perspective la nivelul ochiului) și piese tehnice (vederi și/sau secțiuni reprezentate la scară cu ajutorul instrumentelor). Format 50/70
TEMĂ ARTE DECORATIVE: Realizarea a 2 compoziții- concept decorative pe o temă dată, fiecare pe format A3. Lucrările se vor realiza în tehnică mixtă ( tempera/guașă , creioane colorate, baiț, tuș etc.) utilizând linia și pata plată ca elemente de limbaj plastic.

Acest comunicat reprezinta punctul de vedere al autorilor şi nu în mod necesar opinia A.N.P.C.D.E.F.P. sau a Comisiei Europene.