Oferta educaţională pentru anul şcolar 2022-2023


Date

 • Înscrieri (depunere dosar) 16-17 mai 2022
 • Probe aptitudini 20 mai 2022

OFERTA EDUCAŢIONALĂ:

 • Specializare muzică 24 locuri (secție instrumentală, vocală şi studii teoretice)
 • Specializare arte vizuale– 48 locuri(secțiile arte plastice, arte decorative și design)  
 • Specializare arhitectură – 24 locuri
 • Specializare teatru/arta actorului – 24 locuri

PROBE DE APTITUDINI:

Specializare muzică:

 • Recital instrumental sau vocal (pentru secția instrument și canto) solfegiu
 • Dicteu pentru toate specializările.

Specializare arte vizuale:

 • Probă de percepție vizuală (studiu natură statică)
 • Probă de creativitate (compoziție)
 • Portofoliu (minim 10 lucrări)

Specializarea arta actorului:

 • Probă de aptitudini a specializării
 • Probă de aptitudini muzicale.

Date de contact:

B-dul Revoluţiei, Nr.20, Tel.0257/281645

liceulsabindragoi@yahoo.com

www.artesabindragoiarad.ro