Acreditare Erasmus +


PROIECT EASMUS + , ACTIUNEA CHEIE 1- ACREDITAREA
INSTITUȚIILOR/ORGANIZAȚIILOR PENTRU PROIECTE DE MOBILITATE
Nr. 2021-1-RO01-KA121-VET-000009863
Proiect finanţat de Uniunea Europeana prin Programul pentru educaţie, formare, tineret şi sport
2020-2027 – Erasmus+
Beneficiar: COLEGIUL DE ARTE ”SABIN DRĂGOI” ARAD


Colegiul de Arte a obținut Acreditarea pentru derularea de mobilități de învățare anuale pentru perioada de dezvoltare 2021-2027. Anual, elevi de la calificările tehnician pentru tehnicile artistice, desenator tehnic pentru arhitectura si design, instructor muzical, corist, clasele a XI-A si a XII-a, vor derula stagii de pregătire practică de câte 2 săptămâni în companii/instituții europene de profil.


Obiectivele principale ale proiectelor anuale:

  • Cresterea calitatii procesului de formare profesionala initiala,pentru elevii de la specializarile arteplastice, arhitectura-design, muzica,in raport cu digitalizarea din domeniul industriilor creative
  • Îmbunatatirea competenețelor cheie si a celor transversale pentru 28-40 de elevi/an,prin desfasurea
    de activități practice în mediu de lucru european,in vederea cresterii competitivitații si adaptabilitatii
  • Dezvoltarea de parteneriate europene cu instituții si companii private din domeniul industriilor
    creative prin intremediul cărora sa se realizeze transferul de bune practici in materie de predare si
    dezoltarea scolii.

Pentru primul an de Acreditare grupul țintă va fi alcătuit din 28 elevi, clasele a XI-a și a XII-a (7 elevi calificarea tehnician pentru tehnicile artistice,7 elevi calificarea desenator tehnic pentru arhitectura si
design,7 elevi instructor muzical,corist) și 3 profesori VET( 2 profesori de specialitate -arte plastice/arhitectură și un profesor muzică).

Elevii vor fi selectați printr-un concurs de selecție care se va derula în perioada 17-22.12.2021.


Detaliile de participare le găsiți pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Acreditare-
Erasmus-Colegiul-de-Arte-Arad 105486515308513/about/?ref=page_internal

Acest comunicat reprezinta punctul de vedere al autorilor şi nu în mod necesar opinia A.N.P.C.D.E.F.P. sau a Comisiei Europene.