Înscrieri și admitere clasa a IX-a


Date

 • Înscrieri (depunere dosar) 16-17 mai 2024
 • Probe aptitudini 24 mai 2023
 • Pregătiri arte vizuale: 09.03-11.05, ora 9.00 sâmbăta

Acte

 • fișa de aptitudini de la școala unde elevul este în clasa a VIII-a
 • certificat de naștere
 • CI

OFERTA EDUCAŢIONALĂ:

 • Specializare muzică 24 locuri (secție instrumentală, vocală şi studii teoretice)
 • Specializare arte vizuale– 48 locuri(secțiile arte plastice, arte decorative și design)  
 • Specializare arhitectură – 24 locuri
 • Specializare teatru/arta actorului – 24 locuri

PROBE DE APTITUDINI:

Specializare muzică:

 • Recital instrumental sau vocal (pentru secția instrument și canto) solfegiu
 • Dicteu pentru toate specializările.

Specializare arte vizuale:

 • Probă de percepție vizuală (studiu natură statică)
 • Probă de creativitate (compoziție)
 • Portofoliu (minim 10 lucrări, teme la alegere, dimensiuni la alegere) – depus la secretariat în perioada înscrierii

Specializarea arta actorului:

 • Probă de aptitudini a specializării
 • Probă de aptitudini muzicale.