Solicitare oferte de preț

Colegiul de Arte ”Sabin Drăgoi” demarează procesul de achiziție al echipamentelor specifice necesare dotării Laboratorului inteligent, prin intermediul proiectului „Dotarea cu laboratoare inteligente a Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi”, Cod proiect: F-PNRR-SmartLabs-2023-0757, nr. Contract 401 SMART 2023
Procesul achiziției respectă prevederile specifice actuale și Contractul proiectului, sens în care sunt transmise persoanelor interesate documentația specifică. Caracteristicile tehnice și financiare, respectiv termenele care trebuie resectate se regăsesc în documentația anexată.
Pentru conformitate
Prof. Dorel Gureanu, responsabil achiziții