Anunț concurs de selecție-ACREDITARE ERASMUS+

PROIECT EASMUS + , ACTIUNEA CHEIE 1- ACREDITAREA INSTITUȚIILOR/ORGANIZAȚIILOR PENTRU PROIECTE DE MOBILITATE

 Cod de Acreditare VET Erasmus+ 2020-1-RO01-KA120-VET-095605

Proiect finanţat de Uniunea Europeana prin Programul pentru educaţie, formare, tineret şi sport 2020-2027 – Erasmus+

Beneficiar: COLEGIUL DE ARTE ”SABIN DRĂGOI” ARAD

Număr proiect- 2023-1-RO01-KA121-VET-000115954

Pentru al 3-lea an  de Acreditare grupul țintă va fi alcătuit din 28 elevi,clasele a XI-a și a XII-a (9 elevi calificarea tehnician pentru tehnicile artistice,9 elevi calificarea desenator tehnic pentru arhitectura si design,10 elevi instructor muzical,corist) si 3 profesori însoțitori

Mobilitatea va avea loc în GRANADA -SPANIA,în perioda 21.01.2024-04.02.2024

Elevii vor fi selectați printr-un concurs de selecție care se va derula în perioada 25.09-20.10.2023

ETAPE DE SLECȚIE

-Informarea elevilor din clasele eligibile-25.09-06.10.2023

– Înscrierea candidaţilor- în perioda 09-13.10.2023-la secretariatul școlii
– Verificarea eligibilităţii candidaţilor şi evaluarea documentelor depuse- în perioada:13-16.10.2023
– Desfăşurarea concursului de selecţie- în perioada:16-19.10.2023
– Afişarea rezultatelor; în:20.10.2023
– Depunerea şi analiza eventualelor contestaţii-în 23.10.2023
– Afişarea listei finale a candidaţilor selectaţi şi respinşi- în:24.10.2023

Criterii de selecţie ale candidaţilor:

-să fie elev în clasa a XI-a si a XII

Calificările:

-instructor muzical,corist -instrumnetist

 -calificarea desenator tehnic pentru arhitectura si design(arhitectură)

 -calificarea desenator tehnic pentru arhitectura si design(design)

-calificarea  tehnician pentru tehnicile artistice

– dosar de candidatură complet

-respectarea termenului de înscriere a candidaților

-scrisoare de motivatie de participare la mobilitate

-rezultate bune la învățătură

-media generală peste 8 în anul şcolar anterior-2022-2023

-media 10 la purtare în anul şcolar trecut, fara abateri disciplinare

-cunoaşterea limbii engleze la nivel european minim A2

-acordul părinților/susținătorilor legali de participare la mobilitate

Conţinutul dosarului de candidatură:

-scrisoare de motivaţie

-CV format Europass

– copie după actul de identitate

-diplome, premii, certificate obţinute;

– recomandarea dirigintelui din care să reiasă situația scolară si mediul social de proveniență

-acordul scris al părintelui/susținătorului legal

-Modele de documente le găsiți pe Classroom

Proiect Erasmus+ 2023-1-RO01-KA121-VET-000115954 2023-2024 (google.com)– njsjtzx

PROBELE DE CONCURS

   1. Test disciplină de specialitate– 16.10.2023

TEMATICA:

– pentru clasele a XI-a și a XII-a arihtectură( locuri disponibile- arhitectura + design=9):

– portofoliu cu minim 5 lucrări specifice arhitecturii și design-ului, dimensiuni A3 și 50/70

-proba de specialitate: realizarea unor spații conceptuale pe un subiect dat si va conține piese in desen liber (perspective desenate manual la unul, doua puncte de fuga, perspective la nivelul ochiului) si piese tehnice (vederi si/sau secțiuni reprezentate la scara cu ajutorul instrumentelor). Juriul va urmari creativitatea soluțiilor compoziționale, calitatea grafica si acuratețea tehnica. Formatul va fi coala de 35×50(cm). Tehnici grafice specifice (noncolor si/sau color).

pentru clasele a XI-a si a XII-a arte plastice (locuri disponibile 9)

portofoliu cu minim 5 lucrări specifice artelor plastice și decorative,dimensiuni A3 și 50/70

– proba de specialitate: realizarea unei compoziții in culoare, cu subiect dat, in care se va urmări incadrarea în tema, creativitatea și acuratețea tehnică. Formatul va fi coala de 35×50(cm). Tehnici picturale/decorative.

pentru clasele a XI-a si a XII-a muzică(locuri disponibile 10)interpretarea unei piese învățate, la alegere și a unei piese la prima vedere

   2. Test în limba engleză– dificultatea subiectelor -nivel A2 -data:17.10.2023

   3. Interviu privind  prezentarea aşteptărilor candidaţilor de la proiect+probă conversație limba engleză(nivel minim A2)-18.10.2023

Acest comunicat reprezinta punctul de vedere al autorilor şi nu în mod necesar opinia A.N.P.C.D.E.F.P. sau a Comisiei Europene.