Și dacă…, Mihai Eminescu


”Şi dacă ramuri bat în geam
   Şi se cutremur plopii,
   E ca în minte să te am
   Şi-ncet să te apropii.”  

Și dacă  ne apropiem sinceri de taina Eminescu, ar fi o impietate să nu îi aducem prinosul de mulțumire pentru conștiința a ceea ce suntem. Eminescu nu a creat poporul român, dar i-a pus în lumină sufletul, i-a așezat înainte oglinda conștiinței. Creațiile care întruchipează valori ies din matricea temporală marcată de schimbări; ele sunt cele care dau expresie spiritului unui popor și, astfel, unui mod de a fi uman.

              Poate că niciodată nu e prea mult să-l recitim pe poetul, prozatorul, dramaturgul, ziaristul şi gânditorul Mihai Eminescu. ”El e cel care a spus că teiul e sfânt. El e cel al cărui nume nu se cade să fie luat în deşert. (…) El e cel care oricâte desnădejdi ne-ar încerca, ne dă temeiuri ca totuşi să nu desnădăjduim.” (Geo Bogza)

              Elevii Colegiului de Arte ”Sabin Drăgoi” – Arad i-au adus un omagiu poetului nepereche, a cărui operă învinge timpul și au căutat să se întâlnească sub aceeași rază de lumină a Luceafărului.

             Aducem mulțumiri conducerii Colegiului de Arte ”Sabin Drăgoi”, Doamnei Director Tudoran Marinela, Doamnei Director Adjunct Tămaș Anda și    domnilor profesori pentru sprijinul acordat.

Felicitări elevilor care au participat la acest proiect!  

 ”Şi dacă ochii ce-am iubit       
N-or fi de raze plini,       
Tu mă priveşte liniştit        
Cu stinsele lumini.”    
                                        
 (Din noaptea, Mihai Eminescu)
Interpretează: PETRI PATRICIA – cl. a V-a
“Din Tebea tulnice răsună”
Prof.: Florea Dulcica
Interpretează și recită: CUJBA ALEXANDRINA – vioară, cl. a VI-a A
DORINȚA (versuri: Mihai Eminescu; muzica:Vasile Popovici)
Prof.: Șilindean Grațiela
Interpretează: ORMANJI ALEXEI – pian, cl. a VII-a C
Recită: COVACI ANDREEA și FIȚIU OLIVIA – cl. a VII-a C
MAI AM UN SINGUR DOR (versuri: Mihai Eminescu; muzica: G. Sorban)
Prof.: Gavra Amalia și Ormanji Doriana
Interpretează: IVAȘCO IASMINA și GOGU BIANCA – cl. a VIII-a A
PE LÂNGĂ PLOPII FĂRĂ SOȚ
Prof.: Iancsik Gabriela și Dobândă Maria
Interpretează: NISTOR REBECA – cl. a VIII-a A
SARA PE DEAL
Prof.: Boar Dan
Interpretează: PIKO RAMON – vioară, cl. a VIII-a A
Recită: POLYANKI BRIGITTA – cl. a VIII-a A
IUBIND ÎN TAINĂ (versuri: Mihai Eminescu)
Prof.: Gavra Amalia și Oprea Carmen
Interpretează: CERISHA LEON ALEXANDER – vioară, cl. a VIII-a A
CERISHA HERMAN MED – pian, cl. a IX-a A
PE LÂNGĂ PLOPII FĂRĂ SOȚ
Prof.: Cerisha Ilir și Ormanji Doriana
Interpretează: CERISHA LEON ALEXANDER – vioară, cl. a VIII-a A
CERISHA HERMAN MED – pian, cl. a IX-a A
HORA MĂRȚIȘORULUI (comp.: G. Dinicu)
Prof.: Cerisha Ilir și Ormanji Doriana
Interpretează: NISTOR IRIS – canto, cl. a X-a A
Liedul: PESTE VÂRFURI
(muzica: Gh. Dima; versuri: Mihai Eminescu)
Prof.: Fleter Felicia
Prof. corep.: Stettner Carmen
Interpretează: SÎRBU ILINCA – vioară, cl. a XI-a A
SARA PE DEAL (muzica: Vasile Popovici; versuri: Mihai Eminescu)
Prof.: Șilindean Grațiela
Interpretează: LOKOS TIMEEA – voce, cl. a XI-a D
PE LÂNGĂ PLOPII FĂRĂ SOȚ
Prof.: Birta Diana
Interpretează: BULZ SAMIRA – canto, cl. a XII-a A
Liedul: ȘI DACĂ RAMURI BAT ÎN GEAM
(muzica: Gh. Dima; versuri: Mihai Eminescu)
Prof.: Fleter Felicia
Prof. corep.: Stettner Carmen
Interpretează: LUPȘA SORINA – cl. a XII-a A
RĂSUNĂ UN TULNIC
Prof. Miclea Mărioara
Interpretează: PETRAN ANDREEA – vioară, cl. a XII-a
PE LÂNGĂ PLOPII FĂRĂ SOȚ
Prof.: Boar Dan
Interpretează: COȘULEA DENISA – canto muzică ușoară, cl. a IX-a A
EMINESCU
Prof.: Florea Dulcica
Recită: CUJBA LAVINIA – cl. I B
CE TE LEGENI?.. (versuri: Mihai Eminescu)
Înv.: Caucă Simona
Recită: LUCUȚA ALEXANDRA – cl. a VI-a C
LUCEAFĂRUL (versuri: Mihai Eminescu)
Prof.: Corbei Claudia – Gabriela
Recită: SCROB VIVIANA – cl. a VI-a C
LA STEAUA (versuri: Mihai Eminescu)
Prof.: Corbei Claudia – Gabriela
Recită: ACHIM TEODORA – cl. a IX-a D
TREBUIAU SĂ POARTE UN NUME (versuri: Marin Sorescu)
Prof.: Ungur Bianca
Recită: BUNACIU OANA – cl. a IX-a D
DOR DE EMINESCU (versuri: Adrian Păunescu)
Prof.: Ungur Bianca
Interpretează: FRAYNA MARIA – cl. a IX-a D
CORESPONDENȚĂ Mihai Eminescu – Veronica Micle
Prof.: Ungur Bianca
Interpretează: TUȚA ALEXANDRU – cl. a IX-a D
CORESPONDENȚĂ Mihai Eminescu – Veronica Micle
Prof.: Ungur Bianca
Recită: PLETEA LORENA, URSESCU DORIS, BALINT MELISA – cl. a IX-a A
Interpretează la pian: CURESCU ELIAS – cl. a IX-a A
ÎNGER ȘI DEMON (versuri: Mihai Eminescu)
Prof.: Corbei Claudia – Gabriela
Recită: KOVACS IRISZ – cl. a X-a D
DESPĂRȚIRE (versuri: Mihai Eminescu)
Prof.: Brânzeu Nicolae
Recită: SÎRBU ILINCA – cl. a XI-a A
GLOSSA (versuri: Mihai Eminescu)
Prof.: Aruștei Cristina

Creație literară proprie:

(poezie dedicată lui Mihai Eminescu) Prof.: Corbei Claudia – Gabriela