Achiziții ROSE

În atenția agenților economici,

Prin prezenta publicăm Cererea de oferte privind achiziția unor obiecte de mobilier școlar (birouri/mese, scaune și table albe magnetice) în vederea dotării sălilor dedicate activităților de ore remediale și ateliere de lucru.

Procesul de achiziție este prevăzut în implementarea Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi pentru Licee, Beneficiar: Colegiul de Arte ”Sabin Drăgoi” Arad, Titlul subproiectului: Elemente motivaționale de sprijin în creșterea performanțelor școlare, Acord de grant nr. 298/SGL/RII/ 01.10.2018

Redactat și distribuit azi, 24.11.2020

Responsabil achiziții: prof. Dorel Gureanu