Admitere liceu 2020

Înscrierea pentru probele de aptitudini 

 • 2-5 iunie 2020 -depunere materiale probe aptitudini
 • 9-12 iunie 2020 -evaluare materiale
 • 12 iunie 2020-afisarea rezultatelor pe site-ul scolii

Mai multe informatii legate de calendar: AICI


METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE  ŞI STRUCTURA  PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE  VOCAȚIONALE

Informatii detaliate aici:


*Pentru siguranta va rugam sa trimiteti materialele(portofoliu, inregistrari) si pe aceasta adresa, dupa cum urmeaza: NUME, SPECIALITATEA LA CARE APLICATI

admitereartearad2020@gmail.com


Informatii pe scurt:

PROFIL ARTISTIC – ARTE VIZUALE

Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design,Conservare – restaurare bunuri culturale

Probele de aptitudini din cadrul Examenului de admitere în învățământul vocațional, profil artistic, specializările: Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, Conservare – restaurare bunuri culturale constau în evaluarea unui portofoliu de lucrări, după cum urmează:

 • ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Înscrierea candidatul se face prin depunerea directă la secretariatul unității școlare liceale care organizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin e-mail, sau prin transmiterea prin poștă sau curier, cu confirmare de primire, a următoarelor documente:

 1. documentele de înscriere (anexa la fișa de înscriere);
 2. un CD/DVD conținând portofoliul de lucrări, transmis prin poștă sau curier, cu confirmare de primire;
 3. o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul legal, privind originalitatea lucrărilor conținute de CD/DVD-ul trimis.
 • CONȚINUTUL PROBELOR


PENTRU CLASELE DE ARTE PLASTICE, ARTE DECORATIVE, ARHITECTURĂ, ARTE AMBIENTALE ȘI DESIGN: 

Examenul constă în două probe:

 1. studiul după natură;
 2. compoziție în culoare/volum. 

PORTOFOLIUL ESTE COMPUS DIN 10 (ZECE) IMAGINI ALE UNOR LUCRĂRI PROPRII, în format A3, respectiv: 5 (cinci) studii după natură și 5 (cinci) compoziții libere, fiecare cu o problematică plastică diferită, imprimat pe CD/DVD.


PROFIL ARTISTIC – MUZICĂ

Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional, profil artistic, specializarea Muzică – Secția Instrumentală și Secția Artă Vocală Interpretativă se desfășoară pe baza evaluării unei înregistrări audio – video a repertoriului instrumental/vocal.

Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional, profil artistic, specializarea Muzică – Secția Teoretică se susțin on-line, pe una din platformele comunicate de unitatea de învățământ care organizează probele.

 • ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Înscrierea candidatul se face prin depunerea directă la secretariatul unității școlare liceale care organizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin e-mail, sau prin transmiterea prin poștă sau curier, cu confirmare de primire, a următoarelor documente:

 1. documentele de înscriere (anexa la fișa de înscriere);
 2. un CD/DVD conținând o înregistrare audio – video a repertoriului instrumental/vocal;
 3. o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul legal, privind veridicitatea imprimării conținute de CD/DVD-ul trimis.

PROFIL ARTISTIC SPECIALIZAREA ARTA ACTORULUI

Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional, profil artistic, specializarea Arta Actorului se desfășoară pe baza evaluării unei înregistrări pe un CD/DVD (audio – video) cu evoluția candidatului, conform cerințelor conținutului probelor și transmis prin poștă sau curier unității școlare care organizează probele de aptitudini:

 • ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Înscrierea candidatul se face prin depunerea directă la secretariatul unității școlare liceale care organizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin e-mail, sau prin transmiterea prin poștă sau curier, cu confirmare de primire, a următoarelor documente:

 1. documentele de înscriere (anexa la fișa de înscriere);
 2. CD/DVD conținând o înregistrare audio – video a repertoriului instrumental/vocal;
 3. o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul legal, privind veridicitatea imprimării conținute de CD/DVD-ul trimis.
 • CONȚINUTUL PROBELOR

Proba I

APTITUDINILE SPECIALIZĂRII

 1. Recitarea a 3(trei) texte lirice dintre care, obligatoriu, o fabulă;
 2. Povestirea unei întămplari din viaţa candidatului;

Durata probei: nu va depăși 20 minute.

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru probele a) și b).

Proba a II–a

APTITUDINI MUZICALE

 1. Interpretarea unei piese muzicale la alegerea candidatului;

Durata probei: nu va depăși 5 minute.


*Pentru siguranta va rugam sa trimiteti materialele(portofoliu, inregistrari) si pe aceasta adresa, dupa cum urmeaza: NUME, SPECIALITATEA LA CARE APLICATI

admitereartearad2020@gmail.com