Lifelong Learning Programme

1.Parteneriat Comenius „Teather in the European Schools” 2006 – 2009,

06-PS-N-226-AR-RO

COM-07-PM-R2-5-AR-RO

 Grant aprobat – 13527 EURO

 

A fost un proiect în care au fost implicate  5 şcoli din patru ţări europene : Liceul de Artă „Sabin Drăgoi” Arad,  care a avut şi rol de instituţie coordonatoare a proiectului, Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “Sassetti – Peruzzi”, Florenţa, Italia, Colegiul  Naţional “Spiru Haret”, Târgu -Jiu,  Haci Ibrahim Işik Ilkogretim Okulu Dogu Anadolu Bolgesi, Malatya, Turcia şi Ecole Maternelle Jean Jaures, Lyon, France.

Proiectul a avut drept grup ţintă elevi cu vârste cuprinse între 5 şi 19 ani şi profesori  din sisteme educative, sociale, culturale, diferite, care  prin folosirea limbajului  artei dramatice, si-au propus să promoveze dialogul intercultural şi  cooperarea între şcoli, să descopere şi să cunoască realităţi europene diferite, să promoveze noi abordări didactice prin realizarea şi transmiterea unor mesaje artistice prin intermediul unor piese de teatru- prin care să se creeze premisele formării societăţii civile de mâine.

 

  1. Proiect Leonardo da Vinci „The Management of the Quality in Fine Arts and Architecture domain using the tools I.T” 2008- LLP-LdV/VETPRO/2008/RO/139

Grant aprobat 15784 EURO

 

Proiectul a reprezentat o oportunitate pentru  profesorii  Liceului de Arta “Sabin Drăgoi” Arad  în  dezvoltarea  competenţelor necesare în scopul folosirii noilor tehnologii în procesul de creaţie artistică şi în cel instructiv-educativ, pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a experienţei despre operaţiunile artistice care derivă din uzul tehnologiei I.T în artă şi design, dar şi pentru  a învaţa din experienţa si bunele practici ale instituţiilor partenere germane:companii specializate în grafica pe computer, centre de formare si universităţi germane.

Parteneriatul româno-german a fost alcatuit din: Liceul de Artă “Sabin Drăgoi” Arad, beneficiarul proiectului si Wisamar Bildungsgesellschaft mbH i.Gr. Leipzig , Germania organizaţie de primire.Grupul tintă al proiectului a fost format din 8 profesori de artă şi T.I.C de la Liceul de Artă „Sabin Drăgoi” din Arad.

 

  1. Proiect Leonardo da Vinci „Eurocopetencies for the XXI Century” 2008,- LLP-LdV/IVT/2008/RO/140

Grant aprobat 51059 EURO

S-a adresat elevilor Liceului de Artă “Sabin Drăgoi” Arad, filiera vocaţională, specializarea arte plastice şi arhitectură, şi a avut  ca  temă dezvoltarea unei formări profesionale cu o dimensiune europeană prin plasament  în companii germane care lucrează în design grafic şi industrie de publicitate.

Parteneriatul româno-german a fost alcătuit din: Liceul de Artă “Sabin Drăgoi” Arad, beneficiarul proiectului, cele trei firmele de primire : Robotron, Stift @Pixel, Lösch Design şi organizaţia intermediară Wisamar Bildungsgesellschaft mbH i.Gr. Leipzig. Grupul ţintă al proiectului a fost format din 21 de participanţi, elevi  din clasele a IX-a , a X-a şi a XI-a, de la secţiile de arte plastice, arhitectură şi design ale Liceului de Artă „Sabin Drăgoi” din Arad.           Perioada de stagiu a fost de 3 săptămâni, iar cei 21 de participanţi au efectuat plasamentul în două fluxuri: fluxul I -14 participanţi şi 2 profesori însoţitori, în perioada14.09.2009-4.10.2009  şi fluxul II – 7 participanţi şi 1 profesor însoţitor, în perioada 5.10.2009-25.10.2009.

Proiectul a reprezentat o oportunitate pentru  elevii  Liceului de Arta “Sabin Drăgoi” Arad  în dezvoltarea  competenţelor necesare în scopul folosirii noilor tehnologii în procesul de creaţie artistică, pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a experienţei despre operaţiunile artistice care derivă din uzul tehnologiei I.T. în artă şi design, dar şi pentru  a învaţa din experienţa si bunele practici ale instituţiilor partenere germane: companiile specializate în grafică pe computer şi publicitate, germane.

 

  1. Proiect Leonardo da Vinci „Entrreprenurial and art in human succes” 2009- LLP-LdV/IVT/2009/RO/ 174

Grant aprobat 44606 EURO

A propus o abordare interdisciplinară care să dubleze pregătirea de specialitate (cea artistică) a elevilor  cu cea antreprenorială, având în vedere noile realităţi şi cerinţe de pe piaţa forţei de muncă. Astfel, obiectivele proiectului au fost centrate  în special pe dimensiunea antreprenorială vizând dezvoltarea şi aprofundarea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor în educaţia antreprenorială precum şi realizarea de activităţi practice-aplicative în domeniul antreprenorial: înfiinţarea şi funcţionarea unei firme, gestionarea resurselor, tehnici de marketing  publicitate, legislaţie, contabilitate

Grupul de particiapanţi ai proiectului a fost alcătuit  dintr-un număr de 14 elevi,  din calsele a IX-a, a X-a şi a XI-a, de la specializările arte plastice şi arhitectură care au efectuat un stagiu de formare profesională, în perioda 14 iunie-4 iulie 2010, în firme de specialitate din două oraşe spaniole – Malaga şi Granada. Firmele de stagiu au avut un domeniu de activitate strâns legat de pregătirea de specialitate a participanţilor : COPCENTRO MALAGA- grup de firme de design publicitar şi produse de papetărie, IZNAER ARQUITECTOS ASOCIADOS SL, Malaga-firmă de arhitectură, PASF ID SL –Malaga, firmă de arhitectură şi imobiliare,  DARTYLUZ ILUMINACION-GRANADA – grup de firme design de interior şi producţie publicitară .

 

5.Proiect Leonardo da Vinci „Sining for the people of III Millenum” 2010- LLP-LdV/IVT/2010/RO/207

Grant aprobat 67116 EURO

Se adreseză  unui grup de 25 de elevi de la specialitatea muzică – clasele a XI-a şi a XII-a,  care au avut oportunitatea de a participa la un stagiu de formare profesională de două săptămâni, într-o organizaţie specializată în producţie muzicală şi organizare de evenimente culurale, din oraşul german Leipzig.

Plasamentul şi formarea profesională prin mobilitate  a reprezentat o şansă prin care elevii să acumuleze  experienţe de lucru care să le asigure o bună integrare pe piaţa muncii şi să contribuie la creşterea competitivităţii  şi a capacităţilor adaptative ale acestora. Participanţii au învăţat să prelucreze unele piese clasice cu programe computerizate,să folosească mijloacele de înregistrare a concertelor, de prelucare a acestora, să pregătească din punct de vedere tehnic şi managerial un concert, respectiv un eveniment muzical.

Parteneriatul transnaţional din cadrul acestui proiect a cuprins Liceul de Artă Sabin Drăgoi Arad –  beneficiar, Gesellschaft für Gegenwartskultur Leipzig, organizaţie de primire şi Wisamar Bildungsgesellshaft mbH i.Gr. din Leipzig Germania – organizaţie intermediară.

 

  1. Proiect Grundtvig „ Art Therapy in Penitenciaries” 2010- GRU-10-C-LP-212-AR-RO

Grant aprobat 20000 EURO

 

Proiectul s-a derulat în perioada  1 august 2010  şi 31 iulie 2012. Partenerii implicaţi în proiect au fost:Penitenciarul Arad – coordonator, Liceul de Artă “Sabin Drăgoi” Arad – partener, Penitenciarul Szeged (Szegedi Fegyhaz es Borton)Ungaria-partener, Penitenciarul Verona  a „Montorio” (Casa Circondariale Verona “Montorio”) Italia – partener şi Centrul Corecţional Radeče (Prevzgojni dom Radeče) Slovenia – partener.

Proiectul s-a adresat personalului implicat în educaţia adulţilor din cadrul instituţiilor de tip penitenciar, în special personalului din cadrul serviciului de reintegrare socială.

Scopul parteneriatului a vizat îmbunătăţire metodelor şi mijloacelor de utilizare a   art-terapiei de către personalul instituţiilor implicate, prin înfiinţarea unor echipe interdisciplinare (specialişti ai departamentului de reintegrare socială – profesori de specialitate), precum şi prin schimbul de bune practici şi experienţe cu instituţiile similare din spaţiul european.

 

 

7.Proiect Comenius –  Join our eco-Europe, enjoy our territorry”,2011-2013 – COM-11-PM-119-AR-ES

Grant apobat 24000 EURO

Proiectul a reunit parteneri din Spania, Grecia, Italia, Lituania, Cipru şi România şi a vizat atingerea următoarelor obiective:

-Realizarea în sistemul educaţional european actual a cât mai multor exerciţii şi exemple de abordare interdisciplinară şi interculturală , în vederea formării viitorilor cetăţeni activi ai Europei;

-Dezvoltarea de relaţii de intercunoaştere, colaborare şi interrelaţionare directă cu alte spaţii identitare europene între elevi, profesori, instituţii şcolare;

-Educarea şi cultivarea spiritului antreprenorial printr-o metodologie didactică bogată, cu puternice elemente formative, care îi pune pe elevi în situaţia de a învăţa prin a face.

Elevii au dobândit noi cunoştinţe în domeniul antreprenorial, al istoriei şi geografiei, competenţe de comunicare într-o limbă străină, de a lucra în echipă, şi-au dezvoltat creativitatea, spiritul de iniţiativă şi adaptabilitatea.

 

  1. Proiect Grundtvig – PRisoners Opportunity To Educate Children by Telling Stories” – parteneriat de învatare, 2011-2013- GRU-11- P-LP-153-AR-IT

Grant aprobat -15000 EURO

Parteneri de proiect:penitenciare, Politie, ONG şi şcoli din Ungaria, Polonia, Turcia, Lituania, Romania, Italia.

Obiectivul principal al proiectului a fost îmbunătăţirea sistemului de integrare/reintegrare al deţinuţilor prin intermediul diversificării pregătirii de specialitate a membrilor serviciului de asistenţă psiho-socială din închisori în parteneriat cu experţi de educaţie formală şi informală, precum şi testarea şi compararea eficienţei metodelor educaţionale utilizate în raport cu deţinuţii şi asigurarea introducerii metodelor şi mijloacelor informale pentru îmbunătăţirea procesului de învăţare